Hipnoza

We współczesnym świecie cieszy się znaczącym poważaniem w świecie lekarskim i wśród uzdrawiających metodami niekonwencjonalnymi, pomagając usuwać poważne schorzenia fizyczne i psychiczne. W stanach hipnotycznych umysł świadomy ma mniej do powiedzenia, dzięki czemu osobowość nasza częściowo zostaje wyzwolona z okowów normalnej logiki – a w konsekwencji, podświadomość staje się bardziej podatna na działania terapeutyczne, omijając w pewnym zakresie świadomość analityczną i krytyczną. Stosuję pozytywne sugestie polegające na tym, że część mózgu (będąc w wyciszeniu) przyjmuje, rozwija i wykorzystuje wskazania terapeuty – do zużytkowania tych sugestii – skierowanych do podświadomości.

kontakt