Irydologia

Irydologią zajmuję się oceniając stan zdrowia na podstawie wyglądu tęczówki oka i pojawiających się na niej znaków. Przy ocenie tej biorę pod uwagę zmiany zachodzące w strukturze i w zabarwieniu tęczówki. Na tęczówce oka , dzięki jej powiązaniu z całym ciałem poprzez układ nerwowy i krwionośny, uwidaczniają się wszelkie zaburzenia, do jakich dochodzi w nim pod wpływem różnych czynników.

Posiadam dyplom zawodowy z dziedziny Medycyny Dalekiego Wschodu - irydodiagnostyka.

kontakt