Kontakt

Adres:

Łódź, ul. G. Zapolskiej 66

Zapisy należy uzgadniać telefonicznie pod numerem telefonu:

0692 275 034, (0-42) 643 21 04

e-mail:    bio@biomasakup.pl

kontakt